מנשה שאווה “על סמכות השיפוט בענייני המעמד האישי של כפול-דת ועל היקף ‏תחולת פקודת המרת דת על יהודים ומוסלמים” (1989)

מנשה שאווה “על סמכות השיפוט בענייני המעמד האישי של כפול-דת ועל היקף ‏תחולת פקודת המרת דת על יהודים ומוסלמים” הפרקליט 38 (1988-1989) 307   “על סמכות השיפוט בענייני המעמד האישי של כפול-דת ועל היקף תחולת פקודת המרת דת על יהודים להמשך קריאה …

מנשה שאווה “היחס בין סמכותו של בית-המשפט לענייני משפחה ‏לבין סמכותו של בית-הדין הרבני” (2000)

מנשה שאווה “היחס בין סמכותו של בית-המשפט לענייני משפחה ‏לבין סמכותו של בית-הדין הרבני” הפרקליט 44 (1998-2000) 44   “היחס בין סמכותו של בית-המשפט לענייני משפחה לבין סמכותו של בית-הדין הרבני” * מנשה שאווה **   א. השפעת חוק בית-המשפט לענייני להמשך קריאה …

פלטיאל דייקן “פרשת הבחירות לרבנות” (1962)

פלטיאל דייקן “פרשת הבחירות לרבנות” הפרקליט 18 (1962) 99   “פרשת הבחירות לרבנות” פלטיאל דייקן   בג”צ 205/60 הרב עבודי נ’ שר-הדתות, פ”ד יד (1960) 2020 ד”נ 21/60 הרב עבודי נ’ שר הדתות, פ”ד יד (1960) 2045   א. הקדמה ב. היתפטרות להמשך קריאה …

אבנר-חי שאקי “נישואין אזרחיים בין יהודים שנערכו מחוץ לישראל – עילה למתן ‘היתר נישואין’ לבעל?” (1966)

אבנר-חי שאקי “נישואין אזרחיים בין יהודים שנערכו מחוץ לישראל – עילה למתן ‘היתר נישואין’ לבעל?” הפרקליט 22 (1966) 347   “נישואין אזרחיים בין יהודים שנערכו מחוץ לישראל – עילה למתן ‘היתר נישואין’ לבעל?” אבנר-חי שאקי   א. מבוא ב. אי-תלותם של בתי-דיו להמשך קריאה …

אמנון רובינשטיין “להגדרת המושג ‘חוסר סמכות'” (1963)

אמנון רובינשטיין “להגדרת המושג ‘חוסר סמכות’” הפרקליט 19 (1963) 151   “להגדרת המושג ‘חוסר סמכות’” אמנון רובינשטיין   א. הקדמה ב. תוצאות קביעת הסמכות או חסרונה ג. היקף תחולתן של הלכות הסמכות: פונקציות שיפוטיות ומיניסטריאליות ד. נטיות להרחבת ‘חוסר סמכות’ להמשך קריאה …

קובי ורדי “השיטה המשפטית בישראל בענייני המעמד האישי” (1955)

קובי ורדי “השיטה המשפטית בישראל בענייני המעמד האישי” הפרקליט 11 (1955) 136   “השיטה המשפטית בישראל בענייני המעמד האישי” קובי ורדי הקדמה כלל א – השיטות המשפטיות מקבילות ואין לראות את האחת כפופה לשנייה כלל ב – הצדק דורש שכל להמשך קריאה …

מנשה שאווה “בדיקת תוקפם של נישואין שנערכו מחוץ לישראל ‏בין נתינים זרים והסמכות להצהיר על בטלותם” (1968)

מנשה שאווה “בדיקת תוקפם של נישואין שנערכו מחוץ לישראל ‏בין נתינים זרים והסמכות להצהיר על בטלותם” הפרקליט 24 (1968) 10   “בדיקת תוקפם של נישואין שנערכו מחוץ לישראל ‏בין נתינים זרים והסמכות להצהיר על בטלותם” מנשה שאווה   (ע”א 29/66 להמשך קריאה …

נחום רקובר “על נישואין קונסולריים בישראל” (1970)

נחום רקובר “על נישואין קונסולריים בישראל” הפרקליט 25 (1969-1970) 566   “על נישואין קונסולריים בישראל” נחום רקובר   (להצעת חוק החסינויות וזכויות היתר הדיפלומטיות והקונסולריות, ה’תשכ”ח-1967; הצעות חוק 750 (ה’תשכ”ח) 31)   הצעת חוק החסינויות וזכויות היתר הדיפלומטיות והקונסולריות, ה’תשכ”ח-1967 להמשך קריאה …

אהרן ברק “כבוד האדם כזכות חוקתית” (1994)

אהרן ברק “כבוד האדם כזכות חוקתית” הפרקליט 41 (1993-1994) 271   כבוד האדם כזכות חוקתית” אהרן ברק *   א. הצגת הבעיה: מהו “כבוד האדם” ש”אין פוגעים” בו ב. מקורות ג. מהות של “כבוד האדם” ד. כבוד האדם, כבוד הזולת וצורכי להמשך קריאה …

מנשה שאווה “לשאלת תוקפם ורישומם של נישואי תערובת שנערכו בפני ‏קונסול זר בישראל” (1996)

מנשה שאווה “לשאלת תוקפם ורישומם של נישואי תערובת שנערכו בפני ‏קונסול זר בישראל” הפרקליט 42 (1995-1996) 188   “לשאלת תוקפם ורישומם של נישואי תערובת שנערכו בפני קונסול זר בישראל” * מנשה שאווה **   (בג”צ 2888/92 גולדשטיין נ’ שר הפנים להמשך קריאה …

אביגדור לבונטין “לביאור סימן 55 לדבר המלך” (1955)

אביגדור לבונטין “לביאור סימן 55 לדבר המלך” הפרקליט 11 (1955) 346   “לביאור סימן 55 לדבר המלך” אביגדור לבונטין   חלוקת סמכות השפיטה בין מערכת בתי-המשפט האזרחיים, מזה, למערכות בתי הדין העדתיים, מזה, מביאה לכך שסוגי סכסוכים משפטיים “משתייכים” אל להמשך קריאה …

מנשה שאווה “סמכות ודין בהתרת נישואי תערובת ובנישואי בני זוג חסרי בית-דין דתי מוסמך” (1980)

מנשה שאווה “סמכות ודין בהתרת נישואי תערובת ובנישואי בני זוג חסרי בית-דין דתי מוסמך” הפרקליט 32 (1979-1980) 482   “סמכות ודין בהתרת נישואי תערובת ובנישואי בני זוג חסרי בית-דין דתי מוסמך” * מנשה שאווה   א. מבוא: להצגת הנושא   להמשך קריאה …

גד טדסקי “מעמד אישי” (1966)

גד טדסקי “מעמד אישי” הפרקליט 22 (1966) 164   “מעמד אישי” גד טדסקי   1. המושג “מעמד אישי” מכריע לכאורה לפירוש הוראות מרכזיות במשפט הא”י וישראלי. 2. למה מתייחס “המעמד האישי”? 3. אין ההתאמה בין רשימת סי’ 51 לדה”מ לבין להמשך קריאה …

מנשה שאווה “תנאי הסמכות של בית-הדין הרבני בענייני נישואין וגירושין” (1980)

מנשה שאווה “תנאי הסמכות של בית-הדין הרבני בענייני נישואין וגירושין” הפרקליט 32 (1979-1980) 39   “תנאי הסמכות של בית-הדין הרבני בענייני נישואין וגירושין” * מנשה שאווה   1. מבוא: תנאי הסמכות שבסעיף 1 לחוק   סעיף 1 לחוק שיפוט בתי להמשך קריאה …

פרידריך-שלמה פרלס “על סמכות נשיא בית המשפט העליון לפי סימן 55 לדבר המלך על א”י” (1964)

פרידריך-שלמה פרלס “על סמכות נשיא בית המשפט העליון לפי סימן 55 לדבר המלך על א”י” הפרקליט 20 (1963-1964) 300   “על סמכות נשיא בית המשפט העליון לפי סימן 55 לדבר המלך על א”י” פרידריך-שלמה פרלס   (בעקבות ב”ש 143/63, פד”י להמשך קריאה …

ארווין-שאול שמרון, יעקב צמח “האם מוסמך בימ”ש מחוזי לתת לזר ‘פסק ביטול נישואין'” (1968)

ארווין-שאול שמרון, יעקב צמח “האם מוסמך בימ”ש מחוזי לתת לזר ‘פסק ביטול נישואין’” הפרקליט 24 (1968) 454   האם מוסמך בית משפט מחוזי לתת לזר ‘פסק ביטול נישואין’” (“Decree of Nullity”)? ארווין-שאול שמרון, יעקב צמח   א. הבהרת מושגים   להמשך קריאה …

מנשה שאווה “על נישואין וגירושין בין יהודים שנערכו מחוץ למדינה” (1981)

מנשה שאווה “על נישואין וגירושין בין יהודים שנערכו מחוץ למדינה” הפרקליט 33 (1980-1981) 347   “על נישואין וגירושין בין יהודים שנערכו מחוץ למדינה” * מנשה שאווה   (בג”צ 51/80 כהן נ’ בית-הדין הרבני האזורי ברחובות (טרם פורסם))   בבג”צ 51/80 להמשך קריאה …

יעקב מירון “התחמקות מהכרעה ‏(שיפוט בענייני אבהות והרכב חסר)” (1988)

יעקב מירון “התחמקות מהכרעה (שיפוט בענייני אבהות והרכב חסר)” הפרקליט 38 (1988-1989) 172   “התחמקות מהכרעה (שיפוט בענייני אבהות והרכב חסר)” * יעקב מירון   לאחר שנים רבות של היסוס בדבר היותה של “אבהות” אחד מענייני המעמד האישי [1] ניתנה להמשך קריאה …

גואלטירו פרוקצ’יה “מגמות בחקיקה ובפסיקה המודרנית לקראת השוואת דיני המעמד האישי” (1959)

גואלטירו פרוקצ’יה “מגמות בחקיקה ובפסיקה המודרנית לקראת השוואת דיני המעמד האישי” הפרקליט 15 (1959) 122   “מגמות בחקיקה ובפסיקה המודרנית לקראת השוואת דיני המעמד האישי” * גואלטירו פרוקצ’יה   כוונת סקירתי לתאר תמונה ברורה וקצרה על המשפט הישראלי בעניין המעמד להמשך קריאה …