יחיאל קפלן “פתרון מצוקת מסורבות הגט באמצעות מזונות עונשיים” (2005)

יחיאל קפלן “פתרון מצוקת מסורבות הגט באמצעות מזונות עונשיים” המשפט 10 (2005) 381 “פתרון מצוקת מסורבות הגט באמצעות מזונות עונשיים” יחיאל-ש’ קפלן * 1. מבוא 1.1. מצוקת מסורבי ומסורבות הגט 1.2. פתרונות אפשריים למצוקה זו 2. מזונות עונשיים – הגדרה להמשך קריאה …