אליאב שוחטמן “החיוב בהוצאות משפט בפסיקת בתי הדין הרבניים בתי הדין הרבניים” (1984)

אליאב שוחטמן “החיוב בהוצאות משפט בפסיקת בתי הדין הרבניים בתי הדין הרבניים” דיני ישראל 10-11 (1981-1984) 263   “החיוב בהוצאות משפט בפסיקת בתי הדין הרבניים בתי הדין הרבניים” אליאב שוחטמן   א. מבוא ב. שיטת המשפט העברי ג. פסיקת בתי להמשך קריאה …

עמיחי רדזינר “על ראשיתן של תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים: תקנות ה’תש”ג” (2008)

עמיחי רדזינר “על ראשיתן של תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים: תקנות ה’תש”ג” דיני ישראל 25 (2008) 185   “על ראשיתן של תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים: תקנות ה’תש”ג” עמיחי רדזינר   א. פתיחה ב. ההקדמה ל’תקנות ה’תש”ג’ ג. ‘סדרי המשפטים’ להמשך קריאה …

מאיר מינרבי “נישואין וגירושין בין יהודים באיטליה והמשפט הפוזיטיבי האיטלקי” (1984)

מאיר מינרבי “נישואין וגירושין בין יהודים באיטליה והמשפט הפוזיטיבי האיטלקי” דיני ישראל 10-11 (1981-1984) 417   “נישואין וגירושין בין יהודים באיטליה והמשפט הפוזיטיבי האיטלקי” מאיר מינרבי   א. DE JURE CONDITO 1. הנישואין (א) הנישואין האזרחיים (ב) הנישואין הקתוליים (ג) להמשך קריאה …

פרידריך-שלמה פרלס “מצבם ומעמדם של נישואין דתיים והדין הדתי ברפובליקה הפדרלית של גרמניה” (1984)

פרידריך-שלמה פרלס “מצבם ומעמדם של נישואין דתיים והדין הדתי ברפובליקה הפדרלית של גרמניה” דיני ישראל 10-11 (1981-1984) 405   פרידריך-שלמה פרלס “מצבם ומעמדם של נישואין דתיים והדין הדתי ברפובליקה הפדרלית של גרמניה”   מאז סוף מלחמת העולם השנייה, נסתיים קיומה להמשך קריאה …

עמיחי רדזינר “כפיית גט מול היתר נישואין ושורשי ‘מנהג בתי הדין'” (2021)

עמיחי רדזינר “רבינו גרשום במדינת ישראל: כפיית גט מול היתר נישואין ושרשי ‘מנהג בתי הדין’” דיני ישראל 34 (2021) 351   “‘רבנו גרשום במדינת ישראל: כפיית גט מול היתר נישואין ושורשי ‘מנהג בתי הדין’” * עמיחי רדזינר   א. מבוא להמשך קריאה …

אלישע שינבוים “סמכות בתי דין רבניים בענייני נישואין ‏וגירושין בראי הפסיקה” (1973)

אלישע שינבוים “סמכות בתי דין רבניים בענייני נישואין ‏וגירושין בראי הפסיקה” דיני ישראל 4 (1973) 143   “סמכות בתי דין רבניים בענייני נישואין ‏וגירושין בראי הפסיקה” אלישע שינבוים   כידוע, ינקו בזמן המנדט בתי-הדין הרבנים את סמכויותיהם מסימן 51 של להמשך קריאה …

עמיחי רדזינר “טענת ‘קים לי’ בכפיית גט” (2022)

עמיחי רדזינר “טענת ‘קים לי’ בכפיית גט” דיני ישראל 35-36 (2022) 397   “טענת ‘קים לי’ בכפיית גט” עמיחי רדזינר   לרבי חנינה, “יְהִי שָׁלוֹם בְּחֵילֵךְ שַׁלְוָה בְּאַרְמְנוֹתָיִךְ”. “בחיי ראשי שענין זה של ‘קים לי’ מצערני מאד כלפי פנים וכלפי חוץ להמשך קריאה …

אבנר-חי שאקי “התוקף בישראל של גיור רפורמי בחו”ל – לעניין פרוש “יהודים” בחוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים ‏מיוחדים), ה’תשכ”ט-1969‏” (1973)

אבנר-חי שאקי “התוקף בישראל של גיור רפורמי בחו”ל – לעניין פרוש “יהודים” בחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים ‏מיוחדים), ה’תשכ”ט-1969‏” דיני ישראל 4 (1973) 161   “התוקף בישראל של גיור רפורמי בחו”ל – לעניין פרוש “יהודים” בחוק שיפוט בענייני התרת להמשך קריאה …

אשר מעוז “השיפוט בענייני המעמד האישי של ספק יהודי” (1977)

אשר מעוז “השיפוט בענייני המעמד האישי של ספק יהודי” דיני ישראל 8 (1977) 189   “השיפוט בענייני המעמד האישי של ספק יהודי” אשר מעוז   א. רקע הבעייה ב. ההלכה שניפסקה – הנמקה פורמלית ושיקולים מעשיים ג. נפקותה של הלכת להמשך קריאה …

יצחק כהן “שיפוט רבני ושיפוט חילוני” (1976)

יצחק כהן “שיפוט רבני ושיפוט חילוני” דיני ישראל 7 (1976) 205   “שיפוט רבני ושיפוט חילוני” * יצחק כהן   שם הרצאת פתיחה זו עלול להטעות, כי ידובר בה בעיקר על העניינים המפלגים את שתי מערכות השיפוט ולא על עניינים להמשך קריאה …

מנשה שאווה “זכויות ‘בן הזוג’ מנישואין בטלים” (1992)

מנשה שאווה “זכויות ‘בן הזוג’ מנישואין בטלים” דיני ישראל 16 (1991-1992) 19   “זכויות ‘בן-הזוג’ מנישואין בטלים” * מנשה שאווה   1. הביסוס המשפטי של הזכויות והחלת חוקי הידועה בציבור א. זכויות המוענקות ל’ידועה בציבור כאשתו’ מבלי להשפיע על הסטטוס להמשך קריאה …

שלמה דיכובסקי “בתי דין רבניים ממלכתיים: בעיותיהם והישגיהם” (1988)

שלמה דיכובסקי “בתי דין רבניים ממלכתיים: בעיותיהם והישגיהם” דיני ישראל 13-14 (1986-1988) 7   “בתי דין רבניים ממלכתיים: בעיותיהם והישגיהם” שלמה דיכובסקי   א. בתי דין פרטיים לעומת בתי דין ממלכתיים ב. היחסים בין בתי הדין הרבניים לבין בתי המשפט האזרחיים להמשך קריאה …

שמחה מירון “ההתגיירות ותוצאותיה המשפטיות – פרק ה” (1970)

שמחה מירון “ההתגיירות ותוצאותיה המשפטיות” דיני ישראל 1 (1970) 61   “ההתגיירות ותוצאותיה המשפטיות” שמחה מירון   ה. התוצאות המשפטיות של ההתגיירות   ההתגיירות משנה את סטטוס של המתגייר מגוי ליהודי. היות וביהדות “שלובות לאומיות ודת יחדיו ללא הפרד” [1], להמשך קריאה …

שמחה מירון “ההתגיירות ותוצאותיה המשפטיות – פרק ד” (1970)

שמחה מירון “ההתגיירות ותוצאותיה המשפטיות” דיני ישראל 1 (1970) 61   “ההתגיירות ותוצאותיה המשפטיות” שמחה מירון   ד. טקס הגיור   בדקו אחריו ולא מצאו מניעה לגיירו: “מודיעים אותו כובד עול התורה וטורח שיש בעשייתה על עמי ארצות, כדי שיפרוש, להמשך קריאה …

שמחה מירון “ההתגיירות ותוצאותיה המשפטיות – פרק ג מניעי ההתגיירות” (1970)

שמחה מירון “ההתגיירות ותוצאותיה המשפטיות” דיני ישראל 1 (1970) 61   “ההתגיירות ותוצאותיה המשפטיות” שמחה מירון ג. מניעי ההתגיירות   למניעי ההתגיירות חשיבות מרובה בהלכה. טעם הדבר, כי הגירות אין פירושה רק קיומו של טקס פורמלי, אלא משמעותה התערות בתוך להמשך קריאה …

שמחה מירון “ההתגיירות ותוצאותיה המשפטיות – פרק ב הכשירות להתגייר” (1970)

שמחה מירון “ההתגיירות ותוצאותיה המשפטיות” דיני ישראל 1 (1970) 61   “ההתגיירות ותוצאותיה המשפטיות” שמחה מירון   ב. הכשירות להתגייר   לפי ההלכה, לכל נוכרי יש כשירות להתגייר. באם הוא יעבור טקס התגיירות התואם את דרישות ההלכה הוא יחדל להיות להמשך קריאה …

שמחה מירון “ההתגיירות ותוצאותיה המשפטיות – פרק א מבוא” (1970)

שמחה מירון “ההתגיירות ותוצאותיה המשפטיות” דיני ישראל 1 (1970) 61   “ההתגיירות ותוצאותיה המשפטיות” שמחה מירון   א. מבוא   במאמר זה נדון בהתגיירות ובתוצאותיה המשפטיות בדיני ישראל. בתורה שבכתב המונח “גר” מופיע גם ככינוי לגוי שקיבל עליו את שמירת להמשך קריאה …

אליאב שוחטמן “פסיקת בג”צ בפרשת קבורתה של תרזה אנגלוביץ – מתן יד לכפייה אנטי-דתית?” (1990)

אליאב שוחטמן “פסיקת בג”צ בפרשת קבורתה של תרזה אנגלוביץ – מתן יד לכפייה אנטי-דתית?” דיני ישראל 15 (1989-1990) 179   “פסיקת בג”צ בפרשת קבורתה של תרזה אנגלוביץ – מתן יד לכפייה אנטי-דתית?” אליאב שוחטמן   (בשולי בג”צ 637/85, פ”ד מ(3) להמשך קריאה …

ז’אן-קלוד נידאם “עמדתם של בתי המשפט האזרחיים בצרפת כלפי תביעות נגד בעלים יהודים למסירת גט” (1981)

ז’אן-קלוד נידאם “עמדתם של בתי המשפט האזרחיים בצרפת כלפי תביעות נגד בעלים יהודים למסירת גט” דיני ישראל 10-11 (1984) 385   “עמדתם של בתי המשפט האזרחיים בצרפת כלפי תביעות נגד בעלים יהודים למסירת גט” ז’אן-קלוד נידאם *   נשים יהודיות להמשך קריאה …

שמחה מירון “התוצאות המשפטיות של הגדרת המונח ‏’יהודי’ בחוקי השבות והמרשם” (1971)

שמחה מירון “התוצאות המשפטיות של הגדרת המונח ‏’יהודי’ בחוקי השבות והמרשם” דיני ישראל 2 (1971) 331   “התוצאות המשפטיות של הגדרת המונח ‏’יהודי’ בחוקי השבות והמרשם” שמחה מירון   בעיקבות הסערה הציבורית שקמה עם החלטת ביהמ”ש העליון בפרשת שליט נ’ להמשך קריאה …