“גט שהוצא בכפיה מהבעל על סמך ביה”ד לערעורים בראשות הרה”ר ולאחר שמסר מודעא בפני עדים”

בית דין ירושלים לדיני ממונות ולבירור יוחסין בתיק יוחסין ה’תשע”ה/2447, פסקי דין בדיני ממונות ובבירור יוחסין 15 (2021) 639   בית דין ירושלים לדיני ממונות ולבירור יוחסין תיק יוחסין מס’ 2447-עה   בפני כבוד הדיינים: אברהם-דוב לוין – אב”ד   להמשך קריאה …