אליאב שוחטמן “החיוב בהוצאות משפט בפסיקת בתי הדין הרבניים בתי הדין הרבניים” (1984)

אליאב שוחטמן “החיוב בהוצאות משפט בפסיקת בתי הדין הרבניים בתי הדין הרבניים” דיני ישראל 10-11 (1981-1984) 263   “החיוב בהוצאות משפט בפסיקת בתי הדין הרבניים בתי הדין הרבניים” אליאב שוחטמן   א. מבוא ב. שיטת המשפט העברי ג. פסיקת בתי להמשך קריאה …

עמיחי רדזינר “על ראשיתן של תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים: תקנות ה’תש”ג” (2008)

עמיחי רדזינר “על ראשיתן של תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים: תקנות ה’תש”ג” דיני ישראל 25 (2008) 185   “על ראשיתן של תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים: תקנות ה’תש”ג” עמיחי רדזינר   א. פתיחה ב. ההקדמה ל’תקנות ה’תש”ג’ ג. ‘סדרי המשפטים’ להמשך קריאה …

מאיר מינרבי “נישואין וגירושין בין יהודים באיטליה והמשפט הפוזיטיבי האיטלקי” (1984)

מאיר מינרבי “נישואין וגירושין בין יהודים באיטליה והמשפט הפוזיטיבי האיטלקי” דיני ישראל 10-11 (1981-1984) 417   “נישואין וגירושין בין יהודים באיטליה והמשפט הפוזיטיבי האיטלקי” מאיר מינרבי   א. DE JURE CONDITO 1. הנישואין (א) הנישואין האזרחיים (ב) הנישואין הקתוליים (ג) להמשך קריאה …

פרידריך-שלמה פרלס “מצבם ומעמדם של נישואין דתיים והדין הדתי ברפובליקה הפדרלית של גרמניה” (1984)

פרידריך-שלמה פרלס “מצבם ומעמדם של נישואין דתיים והדין הדתי ברפובליקה הפדרלית של גרמניה” דיני ישראל 10-11 (1981-1984) 405   פרידריך-שלמה פרלס “מצבם ומעמדם של נישואין דתיים והדין הדתי ברפובליקה הפדרלית של גרמניה”   מאז סוף מלחמת העולם השנייה, נסתיים קיומה להמשך קריאה …

איתן לבונטין “הלכת פונק-שלזינגר ודיני מרשם האוכלוסין” (2008)

איתן לבונטין “מגדל פורח באויר: הלכת פונק-שלזינגר ודיני מרשם האוכלוסין” משפט וממשל 11 (2008) 129   “מגדל פורח באויר: הלכת פונק-שלזינגר ודיני מרשם האוכלוסין” * איתן לבונטין   דיני מרשם האוכלוסין נשענים עד היום על ההלכה שקבע בית-המשפט העליון בפרשת להמשך קריאה …

אריאל פיקאר “‘כדת משה וישראל’ – מהות הנישואין בעיניהם של פוסקי ההלכה במאה העשרים: הנישואין האזרחיים כמקרה מבחן” (2009)

אריאל פיקאר “‘כדת משה וישראל’ – מהות הנישואין בעיניהם של פוסקי ההלכה במאה העשרים: הנישואין האזרחיים כמקרה מבחן” תרבות דמוקרטית 12 (2009) 207   “‘כדת משה וישראל’ – מהות הנישואין בעיניהם של פוסקי ההלכה במאה העשרים: הנישואין האזרחיים כמקרה מבחן” אריאל להמשך קריאה …

אבישלום וסטרייך “נישואין אזרחיים בעקבות פרשת ‘בני נח'” (2014)

אבישלום וסטרייך “רטוריקה ומהות ירדו כרוכין זה בזה? נישואין אזרחיים בעקבות פרשת ‘בני נח’” משפחה במשפט 6-7 (2013-2014) 543   “רטוריקה ומהות ירדו כרוכין זה בזה? נישואין אזרחיים בעקבות פרשת ‘בני נח’” אבישלום וסטרייך *   פסק דין מהפכני – להמשך קריאה …

עמיחי רדזינר “הסכם קדם-נישואין למניעת סרבנות גט: בין אמריקה לישראל” (2018)

עמיחי רדזינר “גיטין – מצוות התלויות בארץ? הסכם קדם-נישואין למניעת סרבנות גט: בין אמריקה לישראל” משפטים 47 (2018) 5   “גיטין – מצוות התלויות בארץ? הסכם קדם-נישואין למניעת סרבנות גט: בין אמריקה לישראל” עמיחי רדזינר *   בארצות הברית יש תמיכה להמשך קריאה …

זרח ורהפטיג “כפיית גט להלכה ולמעשה” (1977)

זרח ורהפטיג “כפיית גט להלכה ולמעשה” שנתון המשפט העברי 3-4 (1976-1977) 153   “כפיית גט להלכה ולמעשה” זרח ורהפטיג   א. מבוא ב. הסכמה, רצון ולחץ ג. הרתיעה משימוש בלחץ ובכפייה למתן גט ד. סמכות בית הדין בכפיית הגט ה. להמשך קריאה …

יהודה-יאיר בן-מנחם “על פסיקת בתי הדין הרבניים בטענת ‘מאיס עלי’ באמתלה מבוררת” (2014)

יהודה-יאיר בן-מנחם “”ותנהג את בנותיי כשבויות חרב”?! על פסיקת בתי הדין הרבניים בטענת ‘מאיס עלי’ באמתלה מבוררת” משפחה במשפט 6-7 (2013-2014) 217   “”ותנהג את בנותיי כשבויות חרב”?! * על פסיקת בתי הדין הרבניים בטענת ‘מאיס עלי’ באמתלה מבוררת” ** להמשך קריאה …

עמיחי רדזינר “כפיית גט מול היתר נישואין ושורשי ‘מנהג בתי הדין'” (2021)

עמיחי רדזינר “רבינו גרשום במדינת ישראל: כפיית גט מול היתר נישואין ושרשי ‘מנהג בתי הדין’” דיני ישראל 34 (2021) 351   “‘רבנו גרשום במדינת ישראל: כפיית גט מול היתר נישואין ושורשי ‘מנהג בתי הדין’” * עמיחי רדזינר   א. מבוא להמשך קריאה …

עמיחי רדזינר “‘ענייני נישואין וגירושין’ בבתי דין חרדיים פרטיים” (2018)

עמיחי רדזינר “גט בהשגחת הבד”צ: ‘ענייני נישואין וגירושין’ בבתי דין חרדיים פרטיים” משפט חברה ותרבות 1 (2018) 69   “גט בהשגחת הבד”צ: ‘ענייני נישואין וגירושין’ בבתי דין חרדיים פרטיים” עמיחי רדזינר *   במדינת ישראל פועלים בתי דין רבניים פרטיים (כלומר, להמשך קריאה …

עמיחי רדזינר “הטלת הרחקות דתיות, חברתיות וכלכליות על סרבני גט בבתי הדין הרבניים” (2022)

עמיחי רדזינר “שובו של רבנו תם: הטלת הרחקות דתיות, חברתיות וכלכליות על סרבני גט בבתי הדין הרבניים” שנתון המשפט העברי 31 (2021-2022) 179   “שובו של רבנו תם: הטלת הרחקות דתיות, חברתיות וכלכליות על סרבני גט בבתי הדין הרבניים” עמיחי להמשך קריאה …

אלישע שינבוים “סמכות בתי דין רבניים בענייני נישואין ‏וגירושין בראי הפסיקה” (1973)

אלישע שינבוים “סמכות בתי דין רבניים בענייני נישואין ‏וגירושין בראי הפסיקה” דיני ישראל 4 (1973) 143   “סמכות בתי דין רבניים בענייני נישואין ‏וגירושין בראי הפסיקה” אלישע שינבוים   כידוע, ינקו בזמן המנדט בתי-הדין הרבנים את סמכויותיהם מסימן 51 של להמשך קריאה …

“האדמו”ר מליובביץ’ קורא לרב גורן להתפטר” (1973)

“האדמו”ר מליובביץ’ קורא לרב גורן להתפטר” הפרדס 47(4) (1973) 27   “האדמו”ר מליובביץ’ קורא לרב גורן להתפטר”   טענות נגד אופן בחירתו של הרב גורן הושמעו ע”י האדמו”ר מלובביץ’ בהתוועדות שהתקיימה בשבת פר’ וישב, שבת חנוכה, לפני קהל רב. השיחה להמשך קריאה …

“היתר האת והאחות – תקדים מסוכן לגבי סמכות הרבנות” (1973)

“היתר האת והאחות – תקדים מסוכן לגבי סמכות הרבנות” הפרדס 47(4) (1973) 27   “היתר האת והאחות – תקדים מסוכן לגבי סמכות הרבנות”   בעולם כולו דברי ביקורת קשים בפרשת האח והאחות הושמעו ע”י כ”ק האדמו”ר מלובביץ בהתוועדות יט כסלו להמשך קריאה …

“תגובה תמוהה” (1973)

“תגובה תמוהה” הפרדס 47(8) (1973) 31   “תגובה תמוהה”   חוגים משפטיים הגיבו בתמהון רב על הודעת לשכת הרב גורן, באומרם כי היא אינה מדייקת עם העובדות, בהתעלמה מהעובדת שטענת היוה”מ בפני בית המשפט באה משמו של הרב גורן, ובנוסף להמשך קריאה …