בג”צ 562/86 מחמוד אל-חטיב ואח’ נ’ הממונה על מחוז ירושלים – משרד הפנים (22/08/1986)

בג”צ 562/1986 אל-חטיב נ’ הממונה על מחוז ירושלים – משרד הפנים, פ”ד מ(3) (1986) 657   בג”צ 562/1986 1. מחמוד אל חטיב 2. ‘אל-מיתאק’ עתון יומי 3. גסאן אל-חטיב 4. שבועון ‘אל-עהד’ נגד הממונה על מחוז ירושלים במשרד הפנים   להמשך קריאה …

בג”צ 591/1977‏ ‏אורה לחובסקי נ’ בית דין רבני ירושלים (20/11/1977)

בג”צ 591/1977 לחובסקי נ’ בית דין רבני ירושלים, פ”ד לב(1) (1977) 169   בג”צ 591/1977 אורה לחובסקי נגד 1. בית-הדין הרבני האזורי ירושלים 2. איתן לחובסקי   בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק [20/11/1977] לפני מ”מ הנשיא (לנדוי), והשופטים ח’ להמשך קריאה …

בג”צ 1/1949‏ סלומון-שלמה בז’רנו נ’ שר המשטרה (10/02/1949)

בג”צ 1/1949‏ בז’רנו נ’ שר-המשטרה‏, פ”ד ב (1949) 80   בג”צ 1/1949 סלומון-שלמה בז’רנו ו-2 אח’ נגד שר המשטרה ו-4 אח’   בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק [8/08/1948, 30/01/1949, 10/02/1949] לפני השופטים חשין, אסף, זילברג   פקודת בתי המשפט, להמשך קריאה …

בג”צ 124/1970 כוכבי שמש ואח’ נ’ רשם החברות (25/03/1971)

בג”צ 124/1970 שמש נ’ רשם החברות, פ”ד כה(1) (1971) 505   בג”צ 124/1970 1. כוכבי שמש 2. מאיר בקל נגד רשם החברות   בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק [07/05/1970, 17/12/1970, 25/03/1971] לפני השופטים מני, עציוני, י’ כהן   פקודת להמשך קריאה …

בג”צ 351/1972 עמוס קינן נ’ המועצה לביקורת סרטים ומחזות (21/11/1972)

בג”צ 351/1972 קינן נ’ המועצה לביקורת סרטים ומחזות, פ”ד כו(2) (1972) 811   בג”צ 351/1972 עמוס קינן נגד המועצה לבקורת סרטים ומחזות   בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק [03/09/1972, 08/10/1972, 09/11/1972, 21/11/1972] לפני השופטים לנדוי, מני, עציוני להמשך קריאה …

בג”צ 383/1973 דוד אבידן נ’ יושב-ראש המועצה לביקורת סרטים ומחזות ואח’ (20/08/1974)

בג”צ 383/1973 אבידן נ’ יושב-ראש המועצה לביקורת סרטים ומחזות, פ”ד כח(2) (1974) 766   בג”צ 383/73 דוד אבידן נגד 1. לוי גרי, יושב-ראש המועצה לביקורת סרטים ומחזות 2. חברי המועצה לביקורת סרטים ומחזות   בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק להמשך קריאה …

בג”צ 549/1975 חברת סרטי נח בע”מ ואח’ נ’ המועצה לבקורת סרטי קולנוע ואח’ (13/01/1976)

בג”צ 549/1975 חברת סרטי נח בע”מ נ’ המועצה לביקורת סרטי קולנוע, פ”ד ל(1) (1976) 757   בג”צ 549/1975 1. חברת סרטי נח בע”מ 2. אחים אלה ירושלים בע”מ נגד 1. המועצה לביקורת סרטי קולנוע 2. שר הפנים   בבית-המשפט העליון להמשך קריאה …

בג”צ 243/1981 חברת יקי יושע בע”מ ואח’ נ’ המועצה לביקורת סרטים מחזות (10/05/1981)

בג”צ 243/1981 חברת יקי יושע בע”מ נ’ המועצה לביקורת סרטים מחזות, פ”ד לה(3) (1981) 421   בג”צ 243/1981 1. חברת יקי יושע בע”מ 2. יקי יושע נגד המועצה לביקורת סרטים ומחזות   בבית המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק [08/05/1981, 10/05/1981] להמשך קריאה …

בג”צ 381/1966 היועץ המשפטי לממשלה נ’ המועצה לביקורת סרטים ומחזות ואח’ (18/12/1966)

בג”צ 381/1966 היועץ המשפטי לממשלה נ’ המועצה לביקורת סרטים ומחזות, פ”ד כ(4) (1966) 757 בג”צ 381/1966 היועץ המשפטי לממשלה נגד 1. המועצה לביקורת סרטים ומחזות ירושלים 2. תיאטרון ‘זוטא’ תל-אביב   בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק [29/11/1966, 07/12/1966, 18/12/1966] להמשך קריאה …

בג”צ 14/1986‏ ‎יצחק לאור‎ ואח’ ‎נ’ המועצה לביקורת סרטים ומחזות ואח’ (05/02/1987)

בג”צ 14/1986‏ ‎לאור‎ ‎נ’ המועצה לביקורת סרטים ומחזות, פ”ד מא(1) (1987) 421   בג”צ 14/1986 1. יצחק לאור 2. איגוד מחזאי ישראל 3. האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד 1.המועצה לביקורת סרטים ומחזות 2. התיאטרון העירוני חיפה בע”מ   בבית המשפט להמשך קריאה …

בג”צ 322/81 ד”ר נג’וא מחול נ’ הממונה על מחוז ירושלים (20/10/1982)

בג”צ 322/1981 ד”ר מחול נ’ הממונה על מחוז ירושלים – משרד הפנים, פ”ד לז(1) (1983) 789   בג”צ 322/1981 המ’ 672/1981 ד”ר נג’וא מחול נגד הממונה על מחוז ירושלים   בבית המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק [08/03/1982, 20/09/1982, 20/10/1982] לפני להמשך קריאה …

בג”צ 541/1983 ואליד מוחי א-דין עסלי ואח’ נ’ הממונה על מחוז ירושלים – משרד הפנים (28/12/1983)

בג”צ 541/1983 עסלי נ’ הממונה על מחוז ירושלים, פ”ד לז(4) (1983) 837   בג”צ 541/1983 1. ואליד מוחי א-דין עסלי 2. סיהאם עסלי נגד הממונה על מחוז ירושלים – משרד הפנים   בבית המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק [04/12/1983, להמשך קריאה …

דנג”צ 3/1987‏ ‎המועצה לביקורת סרטים ומחזות‎ ‎נ’ יצחק לאור ואח’ (05/04/1987)

דנג”צ 3/1987‏ ‎המועצה לביקורת סרטים ומחזות‎ ‎נ’ לאור, פ”ד מא(2) (1987) 162   דנג”צ 3/1987 המועצה לביקורת סרטים ומחזות נגד 1. יצחק לאור 2. איגוד מחזאי ישראל 3.אגודה לזכויות האזרח בישראל 4. התיאטרון העירוני חיפה בע”מ   בבית משפט עליון להמשך קריאה …

בג”צ 243/62 אולפני הסרטה בישראל בע”מ נ’ לוי ואח’ (10/12/1962)

בג”צ 243/62 אולפני הסרטה בישראל בע”מ נ’ לוי, פ”ד טז (1962) 2407   בג”צ 243/62 אולפני הסרטה בישראל בע”מ נגד גרי לוי המועצה לביקורת סרטים ומחזות – משרד הפנים   בבית המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק [25/09/1962, 01/11/1962, 10/12/1962] להמשך קריאה …

דנג”צ 16/1961 ‏מנצור-תאפיק כרדוש נ’ רשם החברות‏ (21/06/1962)

דנג”צ 16/1961 ‏מנצור-תאפיק כרדוש נ’ רשם החברות‏, פ”ד טז (1962) 1202   דנג”צ 16/1961 רשם החברות נ ג ד מנצור תאופיק כרדוש   בית משפט עליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק [02/01/1962, 21/06/1962] לפני הנשיא (אולשן), מ”מ הנשיא (אגרנט), והשופטים להמשך קריאה …

בג”צ 146/1959 מרסל כהן נ’ שר הפנים ואח’ (13/01/1960)

בג”צ 146/1959 כהן נ’ שר הפנים, פ”ד יד (1960) 283   בג”צ 146/1959 מרסל כהן נגד שר הפנים המנהל הכללי של משרד-הפנים יושב-ראש המועצה לביקורת סרטים ומחזות   בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק [27/09/1959, 13/01/1960] לפגי השופטים זילברג, ברנזון, להמשך קריאה …

בג”צ 260/1960 ‘פורום פילם’ בע”מ נ’ המועצה לביקורת סרטים ומחזות (30/03/1961)

בג”צ 260/1960 ‘פורום פילם’ בע”מ נ’ המועצה לביקורת סרטים ומחזות, פ”ד טו (1961) 611   בג”צ 260/1960 ‘פורום פילם’ בע”מ נגד המועצה לביקורת סרטים ומחזות   בבית-המשפט העליון בשבתו כצית-משפט גבוה לצדק [11/10/1960, 20/03/1961, 30/03/1961] לפני מ”מ הנשיא (אגרנט) והשופטים להמשך קריאה …

בג”צ 241/1960 מנצור-תופיק כרדוש נ’ רשם החברות (19/05/1961)

בג”צ 241/1960 כרדוש נ’ רשם החברות, פ”ד טו (1961) 1151   בג”צ 241/1960 מנצור-תופיק כרדוש נגד רשם החברות   בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק [3/10/1960, 13/1/1961, 19/5/1961] לפני מ”מ הנשיא (אגרנט) והשופטים ויתקון, כהן   פקודת החברות להמשך קריאה …

ע”פ 228/1960 חכים-נופל קהוג’י ואח’ נ’ היועץ המשפטי לממשלה (09/11/1960)

ע”פ 228/1960 חכים-נופל קהוג’י נ’ היועץ המשפטי לממשלה, פד”י יד (1960) 1929   ע”פ 228/1960 חכים-נופל קהוג’י ו- 57 אח’ נגד היועץ המשפטי לממשלה   בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים [11/10/1960, 09/11/1960] לפני מ”מ הנשיא (אגרנט), והשופטים לנדוי, ויתקון להמשך קריאה …

בג”צ 39/1964 חברת ‘אל-ארד’ בע”מ נ’ הממונה על מחוז צפון – משרד הפנים (18/02/1964)

בג”צ 39/1964 חברת ‘אל-ארד’ בע”מ נ’ הממונה על מחוז צפון – משרד הפנים, פ”ד יח(2) (1964) 340   בג”צ 39/1964 חברת אל-ארד בע”מ נגד הממונה על מחוז הצפון, נצרת   בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק [18/02/1964] לפני הנשיא (אולשן) להמשך קריאה …