ירון אונגר ואורלי אלמגור-לוטן “סרבנות גט בישראל – רקע הלכתי, משפטי, היקף התופעה והדרכים לטיפול בה” (13/03/2011)

ירון אונגר ואורלי אלמגור-לוטן “סרבנות גט בישראל – רקע הלכתי, משפטי, היקף התופעה והדרכים לטיפול בה” (מרכז מחקר ומידע – הכנסת, 13/03/2011) – DOCX / PDF   “סרבנות גט בישראל – רקע הלכתי, משפטי, היקף התופעה והדרכים לטיפול בה” ירון להמשך קריאה …

ירון אונגר “גבולות הציות והסרבנות לפקודה הצבאית” (19/01/2010)

ירון אונגר “גבולות הציות והסרבנות לפקודה הצבאית” (הכנסת – מרכז המחקר והמידע, 2010)   “גבולות הציות והסרבנות לפקודה הצבאית” ירון אונגר   תמצית 1. בין סרבנות מצפון לאי-ציות אזרחי 2. רקע היסטורי 3. הגורמים להתרחבותה של התופעה 4. דיון תיאורטי להמשך קריאה …