כללי הקאדים (סדרי דיון ועבודה של הועדה למינוי קאדים), ה’תשנ”ו-1996

כללי הקאדים (סדרי דיון ועבודה של הועדה למינוי קאדים), ה’תשנ”ו-1996 – DOCX / PDF   כללי הקאדים (סדרי דיון ועבודה של הועדה למינוי קאדים), ה’תשנ”ו-1996 [1]   אני מודיע כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 5(ד) לחוק הקאדים, התשכ”א-1961 (להלן – להמשך קריאה …

כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של הוועדה למינוי דיינים), ה’תשנ”ח-1997

כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של הוועדה למינוי דיינים), ה’תשנ”ח-1997 – DOCX / PDF   כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של הוועדה למינוי דיינים), ה’תשנ”ח-1997 [1]   בהתאם לסמכותה לפי סעיף 7(ד) לחוק הדיינים, התשט”ו-1955, קבעה הוועדה למינוי דיינים (להלן להמשך קריאה …

ירון אונגר ואורלי אלמגור-לוטן “סרבנות גט בישראל – רקע הלכתי, משפטי, היקף התופעה והדרכים לטיפול בה” (13/03/2011)

ירון אונגר ואורלי אלמגור-לוטן “סרבנות גט בישראל – רקע הלכתי, משפטי, היקף התופעה והדרכים לטיפול בה” (מרכז מחקר ומידע – הכנסת, 13/03/2011) – DOCX / PDF   “סרבנות גט בישראל – רקע הלכתי, משפטי, היקף התופעה והדרכים לטיפול בה” ירון להמשך קריאה …

תב”כ (בחירות מרכזית) 26/19 חדו”ש נ’ קול ברמה ואח’ (10/01/2013)

תב”כ (בחירות מרכזית) 26/19 חדו”ש נ’ קול ברמה (10/01/2013) – DOCX / PDF   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה- 19 תב”כ 26/19   בפני: כבוד היושב-ראש השופט אליקים רובינשטיין   המבקשת: חדו”ש – לחופש דת ושויוון על ידי באי כוח להמשך קריאה …

תב”כ (בחירות מרכזית) 16/20 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ’ הרב יצחק יוסף ואח’ (03/03/2015)

תב”כ (בחירות מרכזית) 16/20 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ’ הרב יוסף (03/03/2015) – DOCX / PDF   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-20 תב”כ 16/20   בפני: כבוד היושב-ראש השופט סלים ג’ובראן   העותרת: התנועה למען איכות השלטון בישראל נ להמשך קריאה …

ירון אונגר “גבולות הציות והסרבנות לפקודה הצבאית” (19/01/2010)

ירון אונגר “גבולות הציות והסרבנות לפקודה הצבאית” (הכנסת – מרכז המחקר והמידע, 2010)   “גבולות הציות והסרבנות לפקודה הצבאית” ירון אונגר   תמצית 1. בין סרבנות מצפון לאי-ציות אזרחי 2. רקע היסטורי 3. הגורמים להתרחבותה של התופעה 4. דיון תיאורטי להמשך קריאה …

חוק יחסי ממון בין בני זוג, ה’תשל”ג-1973 (24/07/1973)

חוק יחסי ממון בין בני זוג, ה’תשל”ג-1973 – DOC / PDF   פרק ראשון: הסדר מוסכם   1. הסכם ממון הסכם בין בני זוג המסדיר יחסי ממון שביניהם (להלן – הסכם ממון); ושינוי של הסכם כזה, יהיו בכתב.   2. אישור להמשך קריאה …

תב”כ (בחירות מרכזי) 17/20 רשימת “ובזכותן” חרדיות עושות שינוי נ’ יום ליום תקשורת (2002) בע”מ ואח’ (18/02/2015)

תב”כ (בחירות מרכזי) 17/20 רשימת “ובזכותן” חרדיות עושות שינוי נ’ יום ליום תקשורת (2002) בע”מ ואח’ (18/02/2015) – DOCX / PDF   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה- 20 תב”כ 17/20   בפני: כב’ השופט סלים ג’ובראן – יושב ראש ועדת להמשך קריאה …

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס”א-2000

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס”א-2000 – DOCX / PDF   חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס”א-2000   1. מטרה חוק זה נועד לקדם את השוויון ולמנוע הפליה בכניסה למקומות להמשך קריאה …