הנחיית פרקליט מדינה 2.02 “מדיניות האכיפה בעבירות הנלוות לזנות” (06/05/2019)

הנחיית פרקליט מדינה 2.02 מדיניות האכיפה בעבירות הנילוות לזנות (06/05/2019)   שי-ישעיהו ניצן – פרקליט מדינה   הנחיית פרקליט מדינה 2.02 “מדיניות האכיפה בעבירות הנילוות לזנות” (06/05/2019)   מטרת הנחייה זו להתוות את מדיניות רשויות האכיפה והתביעה בטיפול בתופעות פליליות להמשך קריאה …

פנחס שיפמן “דוח הוועדה לבחינת נושא מזונות הילדים בישראל” (20/09/2012)

פנחס שיפמן “דוח הוועדה לבחינת נושא מזונות הילדים בישראל” (20/09/2012)   “דוח הוועדה לבחינת נושא מזונות הילדים בישראל” פנחס שיפמן פתח דבר   הצעת החוק שוועדה זו גיבשה באה לחולל מפנה יסודי בדין מזונות הילדים. נקודת המוצא של ההצעה היא, להמשך קריאה …

דן שניט “הוועדה הציבורית לבחינת ההיבטים המשפטיים של האחריות ההורית בגירושין” (27/12/2011)

דן שניט “הוועדה הציבורית לבחינת ההיבטים המשפטיים של האחריות ההורית בגירושין” (27/12/2011)   “הוועדה הציבורית לבחינת ההיבטים המשפטיים של האחריות ההורית בגירושין” דן שניט   פתח דבר   בחודש אפריל 2008 הגישה הוועדה לשר המשפטים דוח שסיכם את החלק הראשון להמשך קריאה …

הנחיית יועמ”ש ​6.6100 נקיטת עמדה בפומבי על-ידי ממלאי תפקידים בשירות הציבורי בנושא מדיני שנוי במחלוקת (03/07/2002)

הנחיית יועמ”ש ​6.6100 נקיטת עמדה בפומבי על-ידי ממלאי תפקידים בשירות הציבורי בנושא מדיני שנוי במחלוקת (03/07/2002) – DOCX / PDF   תאריך: כ”ג תמוז ה’תשס”ב, 3 יולי 2002   הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 6 משפט אזרחי 6 עבודה 1 משמעת מספר להמשך קריאה …

הנחיית יועמ”ש 4.1115 מדיניות אכיפה בעניין חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), תשע”ט-2019 (‏12/07/2020)

הנחיית יועמ”ש 4.1115 מדיניות אכיפה בעניין חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), תשע”ט-2019 (‏12/07/2020) – DOCX / PDF   תאריך: ‏כ’ תמוז תש”ף, ‏12 יולי 2020 הנחיות היועץ המשפטי לממשלה משפט פלילי מדיניות התביעה מספר הנחיה: 4.1115 מדיניות להמשך קריאה …

הנחיית יועמ”ש היסטורית 21.101 סמכות בית דין רבני לפסוק על פינוי מושכר (01/11/1968)

הנחיית יועמ”ש היסטורית 21.101 סמכות בית דין רבני לפסוק על פינוי מושכר (01/11/1968) – DOCX / PDF   הנחיית יועמ”ש היסטורית מעמד אישי 21.101 סמכות בית דין רבני לפסוק על פינוי מושכר י’ חשון תשכ”ט (1 נובמבר 1968)   סמכות להמשך קריאה …

הנחיית יועמ”ש היסטורית 21.100 דרכי ההוכחה בפני בתי דין רבניים (01/11/1968)

הנחיית יועמ”ש היסטורית 21.100 דרכי ההוכחה בפני בתי דין רבניים (01/11/1968) – DOCX / PDF   הנחיית יועמ”ש היסטורית מעמד אישי 21.100 דרכי ההוכחה בפני בתי דין רבניים י’ חשון תשכ”ט (1 נובמבר 1968)   דרכי ההוכחה בפני בתי דין להמשך קריאה …

ממשלת ישראל מספר 30 בראשות אריאל שרון “החלטת מספר 1996: תוכנית ההתנתקות המתוקנת – המשך הדיון” (06/06/2004)

ממשלת ישראל מספר 30 בראשות אריאל שרון “החלטת מספר 1996: תוכנית ההתנתקות המתוקנת – המשך הדיון” (06/06/2004) – DOCX / PDF   “החלטת מספר 1996: תוכנית ההתנתקות המתוקנת – המשך הדיון” ממשלת ישראל מספר 30 בראשות אריאל שרון   מחליטים: להמשך קריאה …

הנחיית יועמ”ש היסטורית 22.005 תוקפם של נישואין המתקיימים בניגוד לחוק לתיקון דיני העונשין (ריבוי נישואין) תשי”ט-1959 (01/12/1968)

הנחיית יועמ”ש היסטורית 22.005 תוקפם של נישואין המתקיימים בניגוד לחוק לתיקון דיני העונשין (ריבוי נישואין) תשי”ט-1959 (01/12/1968) – DOCX / PDF   הנחיית יועמ”ש היסטורית מעמד אישי 22.005 תוקפם של נישואין המתקיימים בניגוד לחוק לתיקון דיני העונשין (ריבוי נישואין) תשי”ט-1959 להמשך קריאה …

הנחיית יועמ”ש היסטורית 22.003 סמכותם של בתי דין רבניים לגבי אזרחים ישראליים (01/12/1968)

הנחיית יועמ”ש היסטורית 22.003 סמכותם של בתי דין רבניים לגבי אזרחים ישראליים (01/12/1968) – DOCX / PDF   הנחיית יועמ”ש היסטורית מעמד אישי 22.003 סמכותם של בתי דין רבניים לגבי אזרחים ישראליים י’ כסלו תשכ”ט (1 דצמבר 1968)   סמכותם להמשך קריאה …

הנחיית יועמ”ש היסטורית 22.002 הדין החל על יחסים שבין בני הזוג (01/12/1968)

הנחיית יועמ”ש היסטורית 22.002 הדין החל על יחסים שבין בני הזוג (01/12/1968) – DOCX / PDF   הנחיית יועמ”ש היסטורית מעמד אישי 22.002 הדין החל על יחסים שבין בני הזוג י’ כסלו תשכ”ט (1 דצמבר 1968)   הדין החל על להמשך קריאה …

הנחיית יועמ”ש היסטורית 22.001 מעמדו של ילד שנולד להורים שנישאו בטקס דתי בחו”ל (01/12/1968)

הנחיית יועמ”ש היסטורית 22.001 מעמדו של ילד שנולד להורים שנישאו בטקס דתי בחו”ל (01/12/1968) – DOCX / PDF   הנחיית יועמ”ש היסטורית מעמד אישי 22.001 מעמדו של ילד שנולד להורים שנישאו בטקס דתי בחו”ל י’ כסלו תשכ”ט (1 דצמבר 1968) להמשך קריאה …

החלטת ממשלה 4211 מדיניות ממשלתית להתמודדות עם הפוליגמיה – יישום ומעקב אחר עקרונות דו”ח הצוות הבין-משרדי להתמודדות עם השלכותיה השליליות של הפוליגמיה (25/10/2018)

החלטת ממשלה 4211 מדיניות ממשלתית להתמודדות עם הפוליגמיה – יישום ומעקב אחר עקרונות דו”ח הצוות הבין-משרדי להתמודדות עם השלכותיה השליליות של הפוליגמיה (25/10/2018) – DOCX / PDF   החלטה מספר גמי/3 של ועדת השרים לעניין התמודדות עם תופעת הפוליגמיה מיום להמשך קריאה …

החלטת ממשלה 2345 התמודדות עם תופעת הפוליגמיה (19/09/2017)

החלטת ממשלה 2345 התמודדות עם תופעת הפוליגמיה (19/09/2017) – DOCX / PDF   החלטת ממשלה 2345 התמודדות עם תופעת הפוליגמיה מחליטים: נוכח הצורך בהתמודדות מקיפה עם תופעת הפוליגמיה, ששורשיה עמוקים ונטועים במסורת רבת שנים ולאור השלכותיה הקשות על בני המשפחה להמשך קריאה …

המשרד לשירות דת המנהל הכללי נוהל רישום נישואין עבור רושמי נישואין המסרבים לרשום לנישואין בני זוג שעברו גיור ממלכתי המוכר ע”י הרבנות הראשית לישראל (25/07/2011)

המשרד לשירות דת המנהל הכללי “נוהל רישום נישואין עבור רושמי נישואין המסרבים לרשום לנישואין בני זוג שעברו גיור ממלכתי המוכר ע”י הרבנות הראשית לישראל” (25/07/2011)   המשרד לשירות דת המנהל הכללי   בס”ד, כג תמוז ה’תשע”א 25 ביולי 2011   להמשך קריאה …

משרד לשירותי דת חוזר מנכ”ל עד/1 סעיף 840 תיקון נוהל ההפעלה של מערך הכשרות במועצות הדתיות (01/04/2014)

משרד לשירותי דת חוזר מנכ”ל עד/1 סעיף 840 תיקון נוהל ההפעלה של מערך הכשרות במועצות הדתיות (01/04/2014) – DOCX / PDF   840. תיקון נוהל ההפעלה של מערך הכשרות במועצות הדתיות בחוזר מנכ”ל המשרד לשירותי דת התש”ע/1 – תמוז התש”ע להמשך קריאה …

הנחיית יועמ”ש 6.4501 רשימות מעוכבי נישואין (23/03/2003)

הנחיית יועמ”ש 6.4501 רשימות מעוכבי נישואין (23/03/2003) – DOCX / PDF   תאריך: ה’ אב ה’תשל”ו, 1 אוגוסט 1976 עדכון: י”ט אדר ב’ ה’תשס”ג, 23 מרץ 2003 הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 6 משפט אזרחי 4 כשרות משפטית ומעמד משפטי 5 להמשך קריאה …

הנחיית יועמ”ש היסטורית 50.049 הגשת כתבי אישום בענין משכב זכר (01/01/1972)

הנחיית יועמ”ש היסטורית 50.049 הגשת כתבי אישום בענין משכב זכר (01/01/1972) – DOCX / PDF   הנחיות היועץ המשפסי לממשלה י”ד בטבת תשל”ב 1 בינואר 1972 הגשת בתבי-אישום בענין משכב זכר 1. בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה קבעה משטרת ישראל להמשך קריאה …

הנחיית יועמ”ש 21.633 “התוקף המשפטי של פסק הלכה של מועצת הרבנות הראשית” (01/11/1981)

הנחיית יועמ”ש 21.633 “התוקף המשפטי של פסק הלכה של מועצת הרבנות הראשית” (01/11/1981)   ד חשוון ה’תשמ”ב 01/11/1981 הנחיות היועץ המשפטי לממשלה – קובץ הסטורי משפט מינהל וקונסטיטציוני   התוקף המשפטי של פסק הלכה של מועצת הרבנות הראשית     להמשך קריאה …

החלטת ממשלה 4052 הדרת הנשים במרחב הציבורי (29/12/2011)

החלטת ממשלה 4052 הדרת הנשים במרחב הציבורי (29/12/2011) – DOCX / PDF   החלטה מספר אשה/6 של ועדת השרים לקידום מעמד האישה בחברה הישראלית מיום 13.12.2011 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 29.12.2011 ומספרה הוא להמשך קריאה …