הנחיית יועמ”ש היסטורית 22.002 הדין החל על יחסים שבין בני הזוג (01/12/1968)

הנחיית יועמ”ש היסטורית 22.002 הדין החל על יחסים שבין בני הזוג (01/12/1968) – DOCX / PDF

 

הנחיית יועמ”ש היסטורית

מעמד אישי

22.002 הדין החל על יחסים שבין בני הזוג

י’ כסלו תשכ”ט (1 דצמבר 1968)

 

הדין החל על יחסים שבין בני הזוג

נשאלה השאלה האם לפי המשפט הבינלאומי הפרטי השורר בישראל, חל על היחסים שבין בני זוג תמיד הדין שהיה חל על הבעל בעת הנישואין.

אין לתת תשובה אחידה על השאלה הזאת לגבי הקנינים השונים העלולים להיות נדונים כאן. כשהמדובר הוא, למשל, בזכויות במקרקעים, אין ספק שקובעים חוקי המקום בו נמצאים המקרקעים [ראה דייסי, מהדורה ששית, ע’ 875; הולסבורי, מהדורה שלישית, כרך 7, עמ’ 121). אשר לזכויות בנכסים נדים, הרי לגבי נכסים שהיו קיימים כבר בעת הנישואים, קובע החוק האישי של הבעל בעת הנישואין, ואולי לגבי נכסים שנרכשו לאחר מכן, קובע החוק האישי שחל על הבעל בעת רכישתם (דייסי, שם, עמ’ 705; הולסבורי, שם, עמ’ 152).

כל הדברים האלה אמורים בכפוף תמיד לחוק שווי זכויות האשה, תשי”א-1951. קבע החוק האישי או חוק המקום (lex loci rei sitae) כי זכויות האשה בנכסים נפגעו על-ידי נישואיה – בין על-ידי טכס הנישואין ובין על-ידי מעמדה כאשה נשואה – אין נוהגים לפי חוקים אלה, אלא מעמידים את האשה במצבה המשפטי בו היא נמצאה, לגבי נכסים שהיו אז כבר בנמצא – ערב נישואיה, ובו היתה נמצאת, לגבי נכסים שנרכשו לאחר נישואיה – אילולא נישאה לאיש.

אשר ליחסים האישיים בין בני הזוג, להבדילם מיחסי ממון, הרי כל שאלה של המשפט הבינלאומי הפרטי אינה מתעוררת כל זמן שענינים אלה נמצאים בתחום סמכותם הייחודית של בתי הדין הדתיים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *