בש”פ 6188/18 פלונית נ’ פלונים (‏10/04/2019)

בש”פ 6188/18 פלונית נ’ פלונים (‏10/04/2019) – DOCX / PDF

 

בבית המשפט העליון

בש”פ 6188/18

 

לפני:

כבוד השופט י’ עמית

כבוד השופט ד’ מינץ

כבוד השופטת י’ וילנר

 

המבקשת:

פלונית

נ  ג  ד

המשיבים:

1. פלוני

2. פלוני

 

בקשה לביטול קנס מכוח סעיף 7א(ב) לחוק בתי דין רבניים (כפיית ציות ודרכי דיון), התשט”ז-1956

 

תאריך הישיבה:

ה’ בניסן התשע”ט (10.04.2019)

 

בשם המבקשת:

עו”ד אביעד הכהן, עו”ד אסנת שרון, עו”ד משה יפה, גב’ דבורה בריסק (טוענת רבנית)

בשם המשיבים:

עו”ד סאסי מרדכי ועו”ד יעל נגר

בשם היועץ המשפטי לשיפוט הרבני:

עו”ד רפי רכס

 

פסק-דין

בהמלצת בית המשפט, הגיעו הצדדים להסכמה כלהלן:

1. בשלב זה המבקשת והמשיבים שומרים על טענותיהם.

2. בית הדין הרבני הגדול ידון בערעור שהוגש על ידי המבקש ויתן את פסק דינו.

3. עד למתן פסק הדין בערעור יושהה הקנס היומי, וזאת בהמשך להחלטת בית משפט זה מיום 14.2.2019. סכום שכבר נצבר וסכום שייצטבר מיום מתן פסק דינו של בית הדין הרבני הגדול (ככל שהערעור יידחה), יעמוד על כנו.

4. בהתאם ובכפוף לפסק דינו של בית הדין הרבני הגדול – המבקש יוכל לחזור ולעתור לבית משפט זה בעתירה או בבקשה מתאימה.

5. למען הסר ספק, מובהר בזה כי המבקש רשאי לצאת מהארץ, וזאת כנגד הפקדת סכום של 300,000$ של ארה”ב בקופת בית הדין הרבני. סכום זה הוא בנוסף לעיקול שהוטל על דירת המערער ואשתו (להלן: הדירה).

הסכום של 300,000 $ נועד להבטחת חזרתו של המבקש לארץ תוך 6 חודשים מיום ביטול צו עיכוב היציאה מהארץ על ידי בית הדין הרבני והחזרת הדרכון למבקש. עם חזרתו של המבקש לארץ, תושב למבקש הערבות הבנקאית. למען הסר ספק, העיקול שהוטל על הדירה, ימשיך וישמש להבטחת פסק דינו של בית הדין הרבני הגדול בנושא הבזיון (קרי, סכום שיושת על ידי בית הדין הרבני, ככל שיושת) וכן את חזרתו של המבקש לארץ.

6. בית משפט זה עשה כמיטב יכולתו כדי לפתור את נושא הגט, ואנו מוצאים לשבח את עורכת דין מאייר מניו-יורק, על מאמציה לסייע לצדדים. לדעתנו, הצעת בית הדין הרבני לבית דין צדק בניו-יורק מצמצמת עד מאוד את הפער בין הצדדים.

7. בית הדין הרבני האזורי מצא כי האשה היא בחזקת עגונה, ואף אנו התרשמנו כי כך הדבר, ולו נוכח חלוף הזמן.

חזקה על בית דין צדק בברוקלין כי לאחר שישמע את האשה יתרשם בעצמו כי כך הדבר.

בית משפט זה מביע תקוותו כי היות ובית הדין הרבני נותן אמון ביושרתו של בית דין צדק בברוקלין, והיות ובית דין צדק בברוקלין “רואה לעצמו זכות וחובה לעמוד לשירות הרבנות הראשית”, כאמור במכתבו של אב”ד כבוד הרב יוחנן טוורסקי, הרי שניתן יהא בע”ה בקרוב לברך על המוגמר, וחזקה על כל צד – הן הבעל והן האשה – שיפעלו בתום לב.

מאחר שהרב הרבסט ביקש תחילה לוודא כי אין מקום ל”שלום בית”, חזקה עליו כי יקבע עמדתו על פי תשובת האשה, ובהינתן השנים הרבות של פירוד ומרחק פיזי ונפשי בין בני הזוג.

8. רשמנו לפנינו כי המבקש נכון לשאת בהוצאות הנסיעה של האשה וילדיה לניו-יורק ככל שהצדדים יגיעו להסכמה לגבי תנאי מסירת הגט והאשה והילדים יגיעו לשם כך לניו-יורק.

9. רשמנו לפנינו כי האשה ובית הדין הרבני מצהירים כי ככל שהבעל יגיע לארץ לצורך הליך הגירושין בין המבקשת לבין המשיב 1 בבית הדין הרבני למשך שנה מהיום, לא יראו בכך הסכמה לסמכות השיפוט של בית הדין ושל בתי המשפט בישראל, ולא יתבקש לעכב יציאתו מן הארץ, ולא יוצא כנגדו צו עיכוב יציאה מן הארץ. בכך תנתן כמובן לבעל הזדמנות להשמיע את דבריו ככל שרצונו בכך. הגעתו של הבעל לארץ תהא כמובן לצורך ההליך.

10. הסכום של 100,000 ₪ שהוצע על ידי האשה כערובה מצידה – יופקד בבית משפט זה, ככל שהצדדים יגיעו להסכמה לגבי תנאי מסירת הגט.

11. בכפוף ולאור האמור לעיל, הבקשה נסגרת ברישומי בית המשפט.

 

ניתן היום, ‏ה’ בניסן התשע”ט (‏10.4.2019), בנוכחות הצדדים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *