בג”צ 2747/02 שלמה בן-אליהו ואח’ נ’ השר לענייני דתות ואח’ (28/11/2002)

בג”צ 2747/02 בן-אליהו נ’ השר לענייני דתות (28/11/2002) – DOCX / PDF

 

בבית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק

בג”ץ 2747/02

בג”ץ 4165/02

 

בפני:

כבוד השופט י’ טירקל

כבוד השופט י’ אנגלרד

כבוד השופטת א’ פרוקצ’יה

 

העותרים בבג”ץ 2747/02:

1. שלמה בן אליהו

2. אברג’יל חיים

3. הרב מרדכי שירום

4. הרב עוזיאל בן אליהו

נ ג ד

המשיבים בבג”ץ 2747/02:

1. השר לעניני דתות

2. ועדת בחירות לבחירות רב העיר -בית שאן

3. מועצת הרבנות הראשית

4. הרב יוסף לסרי

העותרים בבג”ץ 4165/02:

1. התנועה להגינות שלטונית

2. משה צדוק

נ ג ד

המשיבים בבג”ץ 4165/02:

1. השר לענייני דתות

2. שר הפנים

3. שר המשפטים

4. מועצת הרבנות הראשית לישראל

5. ראש העיר בית שאן

6. מועצה דתית בית שאן

7. ועדת הבחירות לרב עיר לבית שאן אצל יו”ר הועדה

8. הרב יוסף לסרי

9. הרב מרדכי שירום

 

עתירה למתן צו על-תנאי ולצו ביניים

 

תאריך הישיבה:

ו’ בתשרי תשס”ג (12.9.02)

 

בשם העותרים מס’ 4,2-1:

עו”ד דרדיק אמנון

בשם העותר מס’ 3:

עו”ד איתמר רואי

בשם המשיבים מס’ 3 ,1:

עו”ד קורינלדי-סירקיס אודית

בשם העותרת 1 בבג”ץ 4165/02:

מרדכי אייזנברג

 

פסק-דין

 

השופט י’ טירקל:

 

1. ביום 19.3.02 נערכו בחירות למשרת רב העיר בית שאן (להלן – “הבחירות“). על משרת רב העיר התמודדו שלושה רבנים: הרב עוזיאל בן אליהו (להלן – “הרב בן אליהו“) – העותר מס’ 2 בבג”ץ 2747/02; הרב מרדכי שירום (להלן – “הרב שירום“) – העותר מס’ 3 בבג”ץ 2747/02 והמשיב מס’ 9 בבג”ץ 4165/02; והרב יוסף לסרי (להלן – “הרב לסרי“) – המשיב מס’ 4 בבג”ץ 2747/02 והמשיב מס’ 8 בבג”ץ 4165/02. הרב לסרי הוא שנבחר למשרת רב העיר.

עיקרן של העתירות שבבג”ץ 2747/02 ובג”ץ 4165/02, בתמצית, כי תבוטל בחירתו של הרב לסרי וכי יינקטו ההליכים הדרושים לעריכת בחירות חדשות למשרת רב העיר. בבסיס שתי העתירות עומדות טענותיהם של העותרים בדבר פגמים שהיו בתהליך הבחירות. בשתי העתירות ניתנו צווים על תנאי. המשיבים השיבו על העתירות.

2. בתום הדיון בעתירות ביום 12.9.02 ביקשנו את באת כוח פרקליטות המדינה המייצגת את המשיבים מס’ 1 ו-3 בבג”ץ 2747/02 – השר לעניני דתות ומועצת הרבנות הראשית – שהיא גם באת כוח המשיבים מס’ 4-1 בבג”ץ 4165/02 – השר לענייני דתות, שר הפנים, שר המשפטים ומועצת הרבנות הראשית לישראל – להתייעץ לגבי האפשרות לבטל את הבחירות ולערוך בחירות חדשות.

ביום 6.10.02 התקבלה תשובת פרקליטות המדינה שבה נאמר, בין היתר, כי: “מתוך כבוד למעמדו של רב עיר בישראל ועל מנת למנוע לזות שפתיים ולהסיר את העננה הרובצת על הליך הבחירות של רב העיר בית שאן, המשיבים המיוצגים על ידי פרקליטות המדינה אינם מתנגדים לעריכת תהליך הבחירות מראשיתו (משלב תקנה 5 לתקנות הבחירות לרבני עיר, התשל”ה-1974). יודגש עם זאת, כי המשיבים דוחים בכל תוקף את הטענות המועלות על ידי העותרים נגדם והם עומדים על טענותיהם כפי שהוצגו בכתב התשובה שהוגש על ידם לבית משפט נכבד זה”.

כמו כן נאמר בתגובה כי: “— לאור העובדה כי בעיר בית שאן לא היה מזה מספר שנים רב, ולאור העובדה כי הרב לסרי מכהן כרב העיר בית שאן כבר ממרץ 2002; ואף נוכח העובדה כי הרב לסרי מכהן ללא שכר (עד שנת 2003) וכי כנגדו לא נטען דבר וחצי דבר בנוגע לתקינות הליכי הבחירות – נראה כי מן הראוי שהחלטת בית המשפט בדבר ביטול הבחירות תיכנס לתוקפה אך מעת שייבחר לעיר בית שאן רב חדש. עוד מוצע כי בית המשפט יקבע לוח זמנים מוגדר ומצומצם לעריכת הבחירות החדשות, הכל בהתאם להוראותיהן של תקנות הבחירות לרבני עיר, התשל”ה-1974” (להלן – “התקנות“).

כל יתר בעלי הדין הגישו תגובות לתגובת פרקליטות המדינה. בסיכום היתה עמדתם של כל בעלי הדין, לרבות הרב לסרי, כי הם מסכימים שייערכו בחירות חדשות; להוציא המשיבים מס’ 5 ו-6 בבג”ץ 4165/02 שטענו שאין הצדקה לכך. העותרים בבג”ץ 2747/02, העותרים בבג”ץ 4165/02 והמשיבה מס’ 7 בבג”ץ 4165/02 הוסיפו כי אינם מסכימים שתהליך הבחירות יתחיל משלב תקנה 5 לתקנות, כי משמעות הדבר היא בחירת ועדת הבחירות מחדש והתמשכות הליכי הבחירות זמן רב ושלא לצורך.

3. כאמור לעיל, בקשנו את באת כוח פרקליטות המדינה להתייעץ לגבי האפשרות לבטל את הבחירות ולערוך בחירות חדשות, ולא בכדי בקשנו לעשות כן. מן העיון בעתירות ובתשובות – וביתר שאת, אחרי ששמענו את טענותיהם של באי כוח בעלי הדין – התרשמנו כי אכן יש יסוד לטענות העותרים בעתירות בדבר פגמים שהיו בתהליך הבחירות. לאור התוצאה המתבקשת מהסכמותיהם של כל בעלי הדין – למעט שניים מן המשיבים – כי ייערכו בחירות חדשות, ומשום כבודם של מי שמילאו תפקידים בהליך הבחירות, אין אנו רואים צורך למנות ולפרוט פגמים אלה, פגמים שמוטב היה שלא יהיו.

על כגון דא אמרתי במקום אחר:

“הליכי בחירתו של רב לעיר או למדינה, ראוי היה להם שיהיו עטויים בערפילי טוהר של אהבת ה’ ואהבת ישראל. חוששני שעשן המחלוקות גבר על אלה. יהי רצון שהכרעתנו תשרה רוח של שלום ושלווה על העוסקים במלאכת הבחירה ותזכה העיר — שיוכתר בה בקרוב מרא דאתרא שלה” (בג”ץ 816/98 אמינוף נ’ אלטלף, פ”ד נב(2) 769, 812).

4. לפיכך אנו מורים כי ייערכו בחירות חדשות למשרת רב העיר בית שאן.

לא מצאנו מקום להורות כי תהליך הבחירות יתחיל משלב תקנה 5 לתקנות. משמעות הדבר היא שיוקמו מחדש ועדת הבחירות והאסיפה הבוחרת, דבר שלא נתבקש על ידי העותרים, ונראה לנו שאף אין בכך צורך. יתר על כן, העותרים בשתי העתירות סברו שניתן להסתפק בחידוש תהליך הבחירות משלב ההצבעה בקלפי, לפי תקנה 11 לתקנות ואף אנו סבורים כן. לפיכך תקבע ועדת הבחירות מועד ומקום לעריכת הבחירות, לפי הוראות תקנה 8 לתקנות, ובלבד שהמועד שייקבע לא יהיה מאוחר מ-75 ימים אחרי משלוח ההודעה כאמור בתקנה.

הרב לסרי ימשיך לכהן כרב העיר בית שאן עד בחירתו של רב העיר בית שאן בבחירות שייערכו. אם ייבחר בבחירות החדשות רב אחר זולתו – תיפסק כהונתו מאותה שעה.

בנסיבות הענין לא ייפסקו הוצאות.

 

השופט י’ אנגלרד:

 

אני מסכים.

 

השופטת א’ פרוקצ’יה:

 

אני מסכימה.

 

הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט י’ טירקל.

 

ניתן היום, כ”ג בכסלו תשס”ג (28.11.02).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *